ROUTEKAART

Succesfactoren voor een geslaagde uitvraag via het InnovatieAtelier:

  • Innovatief en vernieuwend karakter (innoveren is leren)
  • Zorg binnen de eigen organisatie voor voldoende draagvlak
  • Richt je het formuleren van een probleemstelling waarvoor een oplossing gezocht wordt op maximaal 1 a 2 A4tjes, voeg beknopt relevante informatie voor de probleemstelling toe zonder een voorschot te nemen op de gewenste oplossing.
  • Kijk of je thema’s als circulair, duurzaamheid en hergebruik e.d. aan de uitvraag kan koppelen
  • Samenwerken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid is uitgangspunt
  • Een uitgewerkt ontwerp, begroting en bijvoorbeeld de materialisering maken geen onderdeel uit van de uitvraag. Zorg je ervoor dat het innovatieve karakter behouden blijft door je niet te focussen op de oplossing
  • Als je innovatie wilt stimuleren focus je dan niet op laagste prijs. Wel kan er een plafondbedrag opgenomen worden. Zo kan er in de uitvraag omschreven worden dat de prijs in verhouding moet staan tot het product en de kwaliteit.
  • Denk vooraf na over een paar criteria waaraan je de inschrijvers tijdens de pitch wilt toetsen.

Routekaart uitvraag Innovatie Atelier

01

Opstellen van een beknopte uitvraag

Lees meer ›
02

Concept uitvraag delen met het InnovatieAtelier

Lees meer ›
03

De definitieve uitvraag rondsturen

Lees meer ›
04

De benaderde partijen krijgen 4 weken om plan in te sturen

Lees meer ›
05

Inschrijvers worden uitgenodigd voor een pitch

Lees meer ›
06

De winnaar wordt bekend gemaakt

Lees meer ›
07

De gunning wordt definitief gemaakt

Lees meer ›
08

Evaluatie

Lees meer ›