OVER ONS

Het Innovatieatelier is ontstaan vanuit de noodzaak om maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en circulair bouwen die om innovaties vragen te realiseren. Innovaties die soms al op de plank liggen bij de ingenieurs en aannemers maar de weg tot uitvoering niet vinden. De provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs besloten daarom om innovatie in de infrasector meer ruimte te geven. Sinds kort zijn ook de waterschappen Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest aangesloten.


Waarom
Of het nu gaat om de verduurzaming, energietransitie, klimaatadaptatie of het op slimme manier bereikbaar en veilig houden van Noord Nederland. Allemaal stevige ambities of opgaven die op ons afkomen. De bouwsector speelt een sleutelrol in die ambities. Innoveren is een must om aan deze opgaven te kunnen voldoen.

Werkwijze
Probleemstellingen worden voorgelegd aan de lidbedrijven van Bouwend Nederland (Platform Infra Noord) en NLIngenieurs. De bedrijven schrijven in met een plan van aanpak voor een innovatief idee. We experimenteren met niet-traditionele samenwerkingsmethoden – bijvoorbeeld een pitch in bijzijn van elkaar – waarna de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever een uitwerking in gaat.